حاتم طایی

img dastan general

حاتم طایی را گفتند از تو بزرگ همت‌تر در جهان دیده‌ای یا شنیده‌ای؟ گفت بلی روزی چهل شتر قربان کرده بودم امرای عرب را، پس به گوشه‌ی صحرایی به حاجتی برون رفته بودم،

 

 


خارکنی را دیدم پشته فراهم آورده گفتمش به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماطاو گرد آمده‌اند ؟

گفت:هرکه نان از عمل خویش خورد منّت حاتم طایی نبرد

من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم.

 

برگرفته از كتاب:

مشرف‌الدين مصلح بن عبدالله سعدي شيرازي؛ گلستان سعدي؛ از روي نسخه‌ي تصحيح شده‌ي محمدعلي فروغي؛ چاپ چهارم؛ تهران: انتشارات فراروي 1388.

 

https://telegram.me/kalamezendeh1