هرگز تسلیم نشوید!

img dastan general

در یک سمینار موفقیت ، سخنران از حضار پرسید : آیا برادران رایت هرگز تسلیم شدند ؟حضار فریاد زدند : نه نشدند ! آیا ادیسون تسلیم شد ؟ حضار : نه نشد !                                                                                           

 

 


سخنران پرسید : مارک راسل تسلیم شد ؟

یک نفر گفت : ما تا الان اسم او را نشنیده ایم !

سخنران گفت : حق دارید که نامی از او نشنیده اید ، چون او تسلیم شد.

 

https://telegram.me/kalamezendeh1