وقتي طمع لباس خيرخواهي برتن مي كند

img dastan general

 اعتراف در مقابل کشیش و گفتن پایان جنگ به اسیر : مردی برای اعتراف نزد کشیش رفت. «پدر مقدس، مرا ببخش. در زمان جنگ جهانی دوم من به یک یهودی پناه دادم»              

 

 

 

 «مسلماً تو گناه نکرده ای پسرم»

 «اما من ازش خواستم برای ماندن در انباری من هفته ای بیست شیلینگ بپردازد»

 «خوب البته این یکی زیاد خوب نبوده. اما بالاخره تو جون اون آدم رو نجات دادی، بنابر این بخشیده می شوی»

«اوه پدر این خیلی عالیه. خیالم راحت شد. حالا میتونم یه سئوال دیگه هم بپرسم؟»

 «چی می خوای بپرسی پسرم؟»

«به نظر شما باید بهش بگم که جنگ تموم شده؟»