خلاقيت و فرصت طلبي!

img dastan general

زمانی که نادر شاه افشار عزم تسخیر هندوستان داشته در راه کودکی را دید که به مکتب می‌رفت. از او پرسید: پسر جان چه می‌خوانی؟                                                                                                                                                                         

 -  قرآن

 - از کجای قرآن؟

- انا فتحنا…

 

نادر از پاسخ او بسیار خرسند شد و از شنیدن آیه فتح فال پیروزی زد.

 سپس یک سکه زر به پسر داد اما پسر از گرفتن آن اباکرد.

 نادر گفت: چر ا نمی گیری؟

 گفت: مادرم مرا می‌زند می‌گوید تو این پول را دزدیده ای.

 نادر گفت: به او بگو نادر داده است.

 پسر گفت: مادرم باور نمی‌کند.

 می‌گوید: نادر مردی سخاوتمند است. او اگر به تو پول می‌داد یک سکه نمی‌داد. يك مشت می‌داد.

 حرف او بر دل نادر نشست. یک مشت پول زر در دامن او ریخت.

 

از قضا چنانچه مشهور تاریخ است در آن سفر بر حریف خویش محمد شاه گورکانی پیروز شد