نمایش # 
عنوان نمایش از %s کلیک ها
تا ندانی که سخن عین صواب است مگوی 09 بهمن 1394 2299
تست خودشناسی: دیداری، شنیداری یا لمسی هستید؟ 10 مرداد 1394 2912
شبیه‌ سازی “سفر در زمان” ساخته شد! 05 خرداد 1394 3631
آیا ممکن است کل کیهان، یک سیاهچالۀ پنج بُعدی باشد؟ 05 خرداد 1394 3648
ذهن شما از سه طریق می تواند به سلامت قلب تان کمک کند 05 خرداد 1394 3293
کی با تو رهایی ! - مریم خاژنی 01 ارديبهشت 1394 3317
امنیت ، نیاز مبرم فردی و اجتماعی 02 مرداد 1397 602
«مغالطه علت شمردن مقدم» - کوروش سلیمی 16 اسفند 1396 933
«افسردگی و نقش آن در اضافه وزن» - رضا سلیمی 24 فروردين 1396 1858
«ارزش زندگی» - کوروش سلیمی 29 بهمن 1395 2669
«بازيگوشى و تمركز» - کوروش سلیمی 20 دی 1395 1606
«حذف زندگی به امید آینده!» - کوروش سلیمی 18 دی 1395 1716
«چرا ديگر با هم حرف نمى زنيم؟-(بخش دوم)» - کوروش سلیمی 16 دی 1395 1398
«چرا ديگر با هم حرف نمى زنيم؟-(بخش نخست)» - کوروش سلیمی 03 دی 1395 1647
« پذيرش، تقلا و بى تفاوتى» - کوروش سلیمی 05 آبان 1395 1966
« چگونه آينده در جايگاه علت قرار مى گيرد و گذشته در جايگاه معلول؟ » - کوروش سلیمی 18 شهریور 1395 1505
« فرق مسئوليت با وظيفه » – كوروش سليمى 19 مرداد 1395 1748
« اهمیت نگرش به مفهوم خانواده » - افسانه صیدی 04 مرداد 1395 1452
« هدف » – كوروش سليمى 01 مرداد 1395 1564
«مراتب عشق شخصي - بخش پاياني» – كوروش سليمى 14 تیر 1395 1703