نیایش 25 شهریور

img niyayesh 960625

 

 

حریر سبز تنت

 

سبزترین حریر تنم

 

مخمل هوای تو ،

 

ترانه ی دل عاشقی

 

که در اشتیاق توست

 

تو امید آن تحول و

 

همزادآرزوهایی

 

حس رویش عشقی و

 

جوانه ی یادهای دور

 

و سلامی سبز به

 

بى بهانه گرم

 

تو پایان مِه و

 

آغاز سپیدی

 

دلی که لبریز توست

 

تو بهار من

 

تو قرار من

 

با تو بهار می شوم و مى شكفم

 

تا عشق

 

برای تو دعا می شوم

 

و تا خدا می شوم

 

با تو هیچگاه دیر نمی شود

 

ای عشق

 

 

افسانه سلیمی

 

 

 

img telegram join2

{KomentoDisable}

لحظه ى اكنون است

آن حقيقت من و حقيقت تو

پشت سر  روزها و شب هايى كه هر چه بود گذشت

و رو به رو پر از نيامده هايى ست

كه شايد نيايد هرگز

بگير از من توهم ماندن در اينجا را

شايد كم شود زياده خواهى و طمع هايم

تا پر شوم از ساده ى زندگى

و وابستگى هايم بميرند در من

و زنده شود رفاقتم

با آنان كه تغيير مى كند جهانشان با من

روح من قرين آرامشى از جنس تو