نیایش 24 شهریور

img niyayesh 960624

 

«چشم‌هایش همیشه بارانی است»

آسمانی که نمی‌میرد ،

و طعم خورشید می‌دهد در فصل‌هایش

و یخ قلب‌های ما را

که در غروب آسمان بی باران است.

تو را نمی‌دانم اما

سهم من

عشق و بخشیدن

و امروز بی دلیل

دوست داشتن است.

سهم من عبور از کنج تنهایی

و آتش به آتش کینه نیانداختن

تو را نمی‌دانم اما

کار من دوست داشتن

و ندادن دل به کینه‌ها

و سخاوت قلبی

که مرور می‌کند عشق را

بارها و بارها

و دوست می‌دارد بی‌دلیل

و حس خدایی که اینجاست

  «افسانه‌ی سلیمی»


 

img telegram join2

{KomentoDisable}

لحظه ى اكنون است

آن حقيقت من و حقيقت تو

پشت سر  روزها و شب هايى كه هر چه بود گذشت

و رو به رو پر از نيامده هايى ست

كه شايد نيايد هرگز

بگير از من توهم ماندن در اينجا را

شايد كم شود زياده خواهى و طمع هايم

تا پر شوم از ساده ى زندگى

و وابستگى هايم بميرند در من

و زنده شود رفاقتم

با آنان كه تغيير مى كند جهانشان با من

روح من قرين آرامشى از جنس تو