نیایش 28 شهریور

img niyayesh 960628

لبريز مى شود از من

بغض شادمانه ام

خيره سر فصل دلدادگى ست

كه مى آيد از عهد ديرين عشق

دِين است به گردنم

تمام دوست داشتنت

من هميشه تر از هميشه

پشت نرده هاى انديشه ام

مى يابم راز عشق هاى نيالوده به شرط

ياقوت يگانگى با توأم كجاى اين خاك است ؟

دلم كمى خدا مى خواهد و

رمزى كه بشكند طلسم فاصله را

اينجا غريبه اى زندگى نمى كند

من آشناى تو و آشناى منى

ديوانه ست دلم اگر دگر بيگانگى كند

با تو تا آسمانم اما

كمى راه مانده است هنوز ...

افسانه سلیمی

 {KomentoDisable}