اهدای کمک‌های مردمی با حضور هنرمند مردمی پویا امینی و اعضای کلام زنده

اهدای کمک‌های مردمی به چند محله در جنوب شهر تهران با حضور هنرمند مردمی پویا امینی و تعدادی از اعضای کلام زنده

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

@kalamezendeh1

«کلام زنده عشق»

با آرزوی جهانی دوستانه تر