حمايت تيم كلام زنده شيراز در پخت و تقسيم غذا بين كارتن خواب ها

taghsim ghaza shiraz 9605 thumb

اخبار مهربانی

حمايت تيم كلام زنده شيراز در پخت و تقسيم غذا بين كارتن خواب ها

‌‌با آرزوی جهانی دوستانه تر

 

 


taghsim ghaza shiraz 9605