دیدار از خانه سالمندان (فرزانگان شيراز) با حضور هنرمند عزيز حامد فقيهی

mashin pirmard shirazi thumb

اخبار مهربانی

 

سپاس از خداوند

 

سپاس از عشق

 

سپاس از فرصت حضور

 

دیدار عزیزان کلام زنده عشق از خانه سالمندان (فرزانگان شيراز) با حضور هنرمند عزيز حامد فقيهی

 

‌‌با آرزوی جهانی دوستانه تر

 

 


salmandan farzanegan shiraz 9605