اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران

mehrabani 960401 thumb

اخبار مهربانی

 

در روز چهارشنبه یکم​ تیر ماه ۱۳۹۶ پژوهشگاه کلام زنده عشق به لطف دانشجویان عزیزش توانست به مناسبت ماه مبارک رمضان سبد کالایی پر از عشق را شامل اجناس خوراکی ، لوازم بهداشتی و شوینده و مقدار زیادی پوشاک و البسه را تهیه کرده و در بین بیش از پنجاه خانواده در سه محله در جنوب شهر تهران​ تقسیم نماید.

هم‌چنین تعدادی لوازم و اثاثیه منزل مانند یخچال ، گاز ، لباسشویی و فرش نیز برای این عزیزان تهیه شد و به آنها اهدا گردید.

 

از تمام دوستان عزیزی که در اهدای مبالغ نقدی ، اهدای پوشاک و لوازم منزل و همین‌طور در بسته‌بندی و توزیع آن حمایت کردند بی‌نهایت سپاسگزاریم.

امیدواریم با حمایت همیشگی شما مهربانان باز هم بتوانیم در آینده‌ای ​نزدیک عشق‌ را در میان دیگر انسان‌ها جاری کنیم.

 

‌‌با آرزوی جهانی دوستانه تر

اهدای سبد ک...
اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران
اهدای سبد ک...
اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران
اهدای سبد ک...
اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران
اهدای سبد ک...
اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران
اهدای سبد ک...
اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران
اهدای سبد ک...
اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران
اهدای سبد ک...
اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران
اهدای سبد ک...
اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران
اهدای سبد ک...
اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران
اهدای سبد ک...
اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران
اهدای سبد ک...
اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران
اهدای سبد ک...
اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران
اهدای سبد ک...
اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران
اهدای سبد ک...
اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران
اهدای سبد ک...
اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران
اهدای سبد ک...
اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران
اهدای سبد ک...
اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران
اهدای سبد ک...
اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران
اهدای سبد ک...
اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران اهدای سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در سه محله جنوب شهر تهران