بازنگری براکا (دوره های 1 الی 17)

braka 980816 baznegariتاريخ برگزاری :۱۶ آبان 98

مدرس :کورش سلیمی

راهنمائی و ثبت نام :

☎️ ۰۲۱۴۴۳۸۳۱۸۸
☎️ ۰۲۱۴۴۳۸۳۳۹۸
☎️ ۰۲۱۴۴۳۸۳۲۱۲

ثبت نام مجازی:

Tedijonam@

zeinab0007@

کانال اطلاع رسانی همایش ها (کلیک کنید)

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Persian -> Persian...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for English -> Persian...
    
  • Create a new word list...
 • Copy