همايش براكا (هنر آسوده زيستن در شادمانى)

تاریخ برگزاری : ۳ الی ۵ خرداد ۱۳۹۶

هماهنگی و ثبت نام :

☎️٠٢١٢٦٤١١٦٠٨-٠٢١٨٨٥١١٩٨٨
☎️٠٢١٢٦٤٢٣٧٢٤-٠٢١٢٦٤٢٣٩٣٥

لينك عضویت در گروه آشنايي با براکا (کلیک کنید)

 شماره شبکه ای : ۰۹۰۱۳۱۸۷۶۵۶

img braka 6 tehran

 img telegram join2

 

{KomentoDisable}