همايش دانستن (60 تهران)

danestan 60 tehranتاريخ برگزاری : ۹ الی ۱۲ مرداد ۹۷

راهنمایی و ثبت‌نام :

☎️ ۰۲۱۲۶۴۲۳۹۳۵ - ۰۲۱۸۸۵۱۱۹۸۸