همايش ديدن ( مهارت های زندگی) (555 مازندران)

didan mazandaran 555

تاريخ برگزاری : ۲۹ آبان الی ۱ آذر ۹۸

راهنمایی و ثبت‌نام :

☎️ ۰۹۱۱۴۴۳۵۱۴۱

آیدی تلگرام (کلیک کنید):


لینک آشنایی با همایش دیدن (کلیک کنید)

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for English -> Persian...
    
  • Create a new word list...
 • Copy