برنامه همایشهای دیدن در تهران و استانها (آذر،دی و بهمن 97)

همایش دیدن (مدیریت رابطه با خود، دیگران و هستی)

didan 97 m091011

✅ مشهد و کرمان: ۲۱ الی ۲۳ آذر

✅تهران : ۵ الی ۷ دی

✅لاهیجان ۳الی ۵بهمن

✅ بندرعباس: ۱۹ الی ۲۱ دی

💢💢💢💢💢💢

ورود به گروه آشنایی با دیدن (کلیک کنید.)