برنامه همایشهای دیدن در تهران و استانها (فروردین و اردیبهشت 97)

همایش دیدن (مدیریت رابطه با خود، دیگران و هستی)

✅ گیلان :

💠همایش دیدن

تاریخ برگزاری : ۲۸ الی ۳۱ فروردین

راهنمایی ثبت‌نام :

۰۹۱۱۶۴۹۱۹۹۰

💢💢💢💢💢💢💢

✅ بوشهر:

💠 همایش دیدن :

تاریخ برگزاری : ۴ الی ۷ اردیبهشت

۰۹۱۷۳۲۲۱۳۸۵

💢💢💢💢💢💢💢

✅ شیراز :

💠 همایش دیدن

تاریخ برگزاری ۴ الی ۷ اردیبهشت

ثبت‌نام : ‌

۰۹۱۷۳۰۱۴۲۳۸

💢💢💢💢💢💢

✅ تهران

💠 همایش دیدن

برگزاری : ۱۱ الی ۱۴ اردیبهشت

راهنمایی و ثبت‌نام :

۰۲۱۸۸۵۱۱۹۸۸

۰۲۱۲۶۴۲۳۷۲۴

💢💢💢💢💢💢💢

✅ کرج :

💢 همایش دیدن

تاریخ برگزاری :  ۱۸ الی ۲۱ اردیبهشت

۰۹۱۲۳۸۹۰۷۸۷

۰۹۰۱۳۱۸۷۶۴۶

۰۲۶۳۳۵۱۴۵۰۰

💢💢💢💢💢💢💢

✅ مشهد :

💠 همایش دیدن :

تاریخ برگزاری : ۱۸ الی ۲۱ اردیبهشت

۰۵۱۳۶۰۲۸۰۵۶

۰۵۱۳۶۰۱۸۰۳۳

۰۹۱۵۸۲۵۵۰۱۰

💢💢💢💢💢💢💢

✅ کرمان (شهربابک) :

💠 همایش دیدن

برگزاری : ۱۸ الی ۲۱ اردیبهشت

راهنمایی و ثبت‌نام :

۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸ 

۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱


ورود به گروه آشنایی با دیدن (کلیک کنید.)ورود به گروه آشنایی با دیدن (کلیک کنید.)