برنامه برگزاری همایشهای پژوهشگاه کلام زنده (خرداد الی شهریور 98)

???? فهرست برگزاری همایش ها

???? ???????? کارگاه دیدن 517 ???? ????????

✅ کرمان
????برگزاری : 22 الی 24 خرداد
????راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱

???? ???????? کارگاه دیدن 518 ???? ????????

✅ شیراز
????برگزاری: 22 الی 24 خرداد
????راهنمایی و ثبت‌نام :
‎۰۹۱۷۳۰۱۴۲۳۸

???? ???????? کارگاه دیدن 519 ???? ????????

✅ بوشهر
????برگزاری : 29 الی 31 خرداد
????راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۱۷۳۲۲۱۳۸۵
۰۹۳۶۸۵۶۳۹۳۳

???? ???????? کارگاه دیدن 520 ???? ????????

✅ تهران
????برگزاری : 29 الی 31 خرداد
????راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲

???? ???????? کارگاه دیدن 521 ???? ????????

✅ مشهد
????برگزاری: 12 الی 14 تیر
????راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۵۱۳۸۸۲۵۴۵۵
۰۹۳۵۳۵۵۲۸۱۹
۰۹۱۵۸۲۵۵۰۱۰

???? ???????? کارگاه دیدن 522 ???? ????????

✅ بندرعباس
????برگزاری: 12 الی 14 تیر
????راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۵۶۷۶۲۰۰۹
۰۹۳۹۳۳۸۹۷۳۷

???? ???????? کارگاه دیدن 523 ???? ????????

✅ اهواز
????برگزاری: 19 الی 21 تیر
????راهنمایی و ثبت‌نام :(دفتر تهران)
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲

???? ???????? کارگاه دیدن 524 ???? ????????

✅گیلان
????برگزاری : 19 الی 21 تیر

????راهنمایی و ثبت نام:
۰۹۱۱۳۴۰۵۲۹۶
۰۹۳۸۸۸۹۹۹۸۷
۰۱۳۴۲۲۶۱۸۸

???? ???????? کارگاه دیدن 525 ???? ????????

✅ تبریز
????برگزاری :26 الی 28 تیر
????راهنمایی و ثبت‌نام :

09033335728
041-33829129
یا مراجعه به آیدی های زیر ????????????????
@kalamezendetabriz
@T_nakhostinfar

???? ???????? کارگاه دیدن 526 ???? ????????


✅ استرالیا - سیدنی
????برگزاری : پنجم جولای ( 14 تیر )
????راهنمایی و ثبت‌نام :

+61 0414966392
+61 0432671707

???? لینک گروه آشنایی با دیدن :

https://t.me/joinchat/BQkAe0CP4mCzOQzWM-9avA

‎ ‌‎???????????? 19 براکای جان ????????????

✅ کرمان
????برگزاری : 29 الی 31 خرداد
????راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱

‎ ‌‎???????????? 20 براکای جان ????????????

✅ بوشهر
???? برگزاری : 30 الی 31 مرداد و 1 شهریور
????راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۱۷۳۲۲۱۳۸۵
۰۹۳۶۸۵۶۳۹۳۳

‎ ‌‎???????????? 21 براکای جان ????????????
✅ شیراز
????برگزاری: 6 الی 8 شهریور
????راهنمایی و ثبت‌نام :
‎۰۹۱۷۳۰۱۴۲۳۸

???? لینک گروه آشنایی با مبانی براکا :
https://t.me/joinchat/BQqq8kAAIWCPGpDO9T9pnA

‎ ‌‎???????????? گراف حسی 17 ????????????

✅ تهران
????برگزاری : 11 مرداد
????راهنمایی و ثبت نام:
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲

???? لینک گروه آشنایی با همایش گراف‌های حسی:

https://t.me/joinchat/BQkAe1HqAIzSc_tuGLYnHQ

‎ ‌‎???????????? دانستن 63 ????????????

✅ تهران
????برگزاری : 23 الی 25 مرداد
????راهنمایی و ثبت نام:
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲

‎ ‌‎???????????? تکمیلی دانستن 63 ????????????

✅ تهران
????برگزاری : 28 شهریور
????راهنمایی و ثبت نام:
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲

???? لینک گروه آشنایی با همایش دانستن :

https://t.me/joinchat/AAAAAD9F8-CJyzk2tgXURQ

‌‎???????????? سفرقهرمانی ????????????

✅ بوشهر
????برگزاری : 21 مرداد
????راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۱۷۳۲۲۱۳۸۵
۰۹۳۶۸۵۶۳۹۳۳

‌‎???????????? برفراز زندگی 186 ????????????

✅ شیراز
????برگزاری: 9 خرداد
????راهنمایی و ثبت‌نام :
‎۰۹۱۷۳۰۱۴۲۳۸

‌‎???????????? برفراز زندگی 187 ????????????

✅گیلان
????برگزاری : 26 خرداد
????راهنمایی و ثبت نام:
۰۹۱۱۳۴۰۵۲۹۶
۰۹۳۸۸۸۹۹۹۸۷
۰۱۳۴۲۲۶۱۸۸

‌‎???????????? برفراز زندگی 188 ????????????

✅ کرمان
????برگزاری : 21 تیر
????راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱

‌‎???????????? برفراز زندگی 189 ????????????

✅ تهران
????برگزاری : ۱۸ مرداد
????راهنمایی و ثبت نام:
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲