برنامه برگزاری همایشهای پژوهشگاه کلام زنده (خرداد الی شهریور 98)

🌐 فهرست برگزاری همایش ها

💐 💐💐 کارگاه دیدن 517 💐 💐💐

✅ کرمان
🔸برگزاری : 22 الی 24 خرداد
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱

💐 💐💐 کارگاه دیدن 518 💐 💐💐

✅ شیراز
🔸برگزاری: 22 الی 24 خرداد
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
‎۰۹۱۷۳۰۱۴۲۳۸

💐 💐💐 کارگاه دیدن 519 💐 💐💐

✅ بوشهر
🔸برگزاری : 29 الی 31 خرداد
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۱۷۳۲۲۱۳۸۵
۰۹۳۶۸۵۶۳۹۳۳

💐 💐💐 کارگاه دیدن 520 💐 💐💐

✅ تهران
🔸برگزاری : 29 الی 31 خرداد
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲

💐 💐💐 کارگاه دیدن 521 💐 💐💐

✅ مشهد
🔸برگزاری: 12 الی 14 تیر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۵۱۳۸۸۲۵۴۵۵
۰۹۳۵۳۵۵۲۸۱۹
۰۹۱۵۸۲۵۵۰۱۰

💐 💐💐 کارگاه دیدن 522 💐 💐💐

✅ بندرعباس
🔸برگزاری: 12 الی 14 تیر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۵۶۷۶۲۰۰۹
۰۹۳۹۳۳۸۹۷۳۷

💐 💐💐 کارگاه دیدن 523 💐 💐💐

✅ اهواز
🔸برگزاری: 19 الی 21 تیر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :(دفتر تهران)
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲

💐 💐💐 کارگاه دیدن 524 💐 💐💐

✅گیلان
🔸برگزاری : 19 الی 21 تیر

🔹راهنمایی و ثبت نام:
۰۹۱۱۳۴۰۵۲۹۶
۰۹۳۸۸۸۹۹۹۸۷
۰۱۳۴۲۲۶۱۸۸

💐 💐💐 کارگاه دیدن 525 💐 💐💐

✅ تبریز
🔸برگزاری :26 الی 28 تیر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :

09033335728
041-33829129
یا مراجعه به آیدی های زیر 👇🏻👇🏻
@kalamezendetabriz
@T_nakhostinfar

💐 💐💐 کارگاه دیدن 526 💐 💐💐


✅ استرالیا - سیدنی
🔸برگزاری : پنجم جولای ( 14 تیر )
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :

+61 0414966392
+61 0432671707

🆔 لینک گروه آشنایی با دیدن :

https://t.me/joinchat/BQkAe0CP4mCzOQzWM-9avA

‎ ‌‎🔻🔻🔻 19 براکای جان 🔻🔻🔻

✅ کرمان
🔸برگزاری : 29 الی 31 خرداد
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱

‎ ‌‎🔻🔻🔻 20 براکای جان 🔻🔻🔻

✅ بوشهر
🔸 برگزاری : 30 الی 31 مرداد و 1 شهریور
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۱۷۳۲۲۱۳۸۵
۰۹۳۶۸۵۶۳۹۳۳

‎ ‌‎🔻🔻🔻 21 براکای جان 🔻🔻🔻
✅ شیراز
🔸برگزاری: 6 الی 8 شهریور
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
‎۰۹۱۷۳۰۱۴۲۳۸

🆔 لینک گروه آشنایی با مبانی براکا :
https://t.me/joinchat/BQqq8kAAIWCPGpDO9T9pnA

‎ ‌‎🔻🔻🔻 گراف حسی 17 🔻🔻🔻

✅ تهران
🔸برگزاری : 11 مرداد
🔹راهنمایی و ثبت نام:
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲

🆔 لینک گروه آشنایی با همایش گراف‌های حسی:

https://t.me/joinchat/BQkAe1HqAIzSc_tuGLYnHQ

‎ ‌‎🔻🔻🔻 دانستن 63 🔻🔻🔻

✅ تهران
🔸برگزاری : 23 الی 25 مرداد
🔹راهنمایی و ثبت نام:
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲

‎ ‌‎🔻🔻🔻 تکمیلی دانستن 63 🔻🔻🔻

✅ تهران
🔸برگزاری : 28 شهریور
🔹راهنمایی و ثبت نام:
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲

🆔 لینک گروه آشنایی با همایش دانستن :

https://t.me/joinchat/AAAAAD9F8-CJyzk2tgXURQ

‌‎🔻🔻🔻 سفرقهرمانی 🔻🔻🔻

✅ بوشهر
🔸برگزاری : 21 مرداد
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۱۷۳۲۲۱۳۸۵
۰۹۳۶۸۵۶۳۹۳۳

‌‎🔻🔻🔻 برفراز زندگی 186 🔻🔻🔻

✅ شیراز
🔸برگزاری: 9 خرداد
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
‎۰۹۱۷۳۰۱۴۲۳۸

‌‎🔻🔻🔻 برفراز زندگی 187 🔻🔻🔻

✅گیلان
🔸برگزاری : 26 خرداد
🔹راهنمایی و ثبت نام:
۰۹۱۱۳۴۰۵۲۹۶
۰۹۳۸۸۸۹۹۹۸۷
۰۱۳۴۲۲۶۱۸۸

‌‎🔻🔻🔻 برفراز زندگی 188 🔻🔻🔻

✅ کرمان
🔸برگزاری : 21 تیر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱

‌‎🔻🔻🔻 برفراز زندگی 189 🔻🔻🔻

✅ تهران
🔸برگزاری : ۱۸ مرداد
🔹راهنمایی و ثبت نام:
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲