برنامه برگزاری همایشهای پژوهشگاه کلام زنده (آذر الی اسفند97)(بروزرسانی شده)

▪️▪️▪️کارگاه دیدن 496▪️▪️▪️

✅ شیراز
🔸برگزاری ۱۴ الی ۱۶ آذر ماه
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
‎۰۹۱۷۳۰۱۴۲۳۸

▪️▪️▪️کارگاه دیدن 497▪️▪️▪️

✅ مشهد
🔸برگزاری : ۲۱ الی ۲۳ آذر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۵۱۳۸۸۲۵۴۵۵
۰۹۳۵۳۵۵۲۸۱۹
۰۹۱۵۸۲۵۵۰۱۰
▪️▪️▪️کارگاه دیدن 498▪️▪️▪️

✅ کرمان
🔸برگزاری : ۲۱ الی ۲۳ آذر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱
▪️▪️▪️کارگاه دیدن 499▪️▪️▪️

✅لاهیجان
🔸برگزاری: ۵ الی ۷ دی
🔹راهنمایی و ثبت نام:
۰۹۱۱۶۷۱۸۹۳۳

▪️▪️▪️کارگاه دیدن 500▪️▪️▪️

✅ تهران
🔸برگزاری : ۵ الی ۷ دی ماه
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۲۱ ۴۴۳۸ ۳۲۱۲
۰۲۱ ۸۸۵۱ ۱۹۸۸
▪️▪️▪️کارگاه دیدن 501▪️▪️▪️

✅ بندرعباس
🔸برگزاری ۱۹ الی ۲۱ دی
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۵۶۷۶۲۰۰۹
۰۹۳۹۳۳۸۹۷۳۷
🆔 لینک گروه آشنایی با دیدن (کلیک کنید)

‌‎🔻🔻🔻 15 براکای جان 🔻🔻🔻
✅ بوشهر
🔸برگزاری: ۱۴تا ۱۶آذر
‌🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۱۷۳۲۲۱۳۸۵
۰۹۳۶۸۵۶۳۹۳۳
🆔 لینک گروه آشنایی با مبانی براکا(کلیک کنید)

‌‎🔻🔻🔻 114 مسئولیت 🔻🔻🔻

✅گیلان
🔸برگزاری: ۱۱ آذر
🔹راهنمایی و ثبت نام:
۰۹۱۱۶۷۱۸۹۳۳
🆔 لینک گروه آشنایی با مسئولیت(کلیک کنید)

‎🔻🔻🔻کارگاه دانستن 61🔻🔻🔻
✅ تهران
🔸برگزاری : ۲۸ الی ۳۰ آذرماه
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۲۱ ۴۴۳۸ ۳۲۱۲
۰۲۱ ۸۸۵۱ ۱۹۸۸
🆔 لینک گروه آشنایی با دانستن(کلیک کنید)

‎🔻🔻🔻تکمیلی دانستن 61🔻🔻🔻
✅ تهران
🔸برگزاری : ۹ اسفند
🔹راهنمایی
۰۲۱ ۴۴۳۸ ۳۲۱۲
۰۲۱ ۸۸۵۱ ۱۹۸۸

‎🔻🔻🔻عشق پایان بازیست 73 🔻🔻🔻
✅ تهران
🔸برگزاری: ۹ آذر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۲۱ ۴۴۳۸ ۳۲۱۲
۰۲۱ ۸۸۵۱ ۱۹۸۸
⁩ 🆔لینک گروه آشنایی با همایش عشق پایان بازی(کلیک کنید)

‌‎🔻🔻🔻 کودک درون 63 🔻🔻🔻
✅ تهران
🔸برگزاری : ۶ دی
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۲۱ ۴۴۳۸ ۳۲۱۲
۰۲۱ ۸۸۵۱ ۱۹۸۸