اطلاعیه مهم :مهلت ثبت نام در دوره های کلام زنده

 اطلاعیه مهم:

قابل توجه کلیه عزیزان کلام زنده:

مهلت ثبت نام در کلیه دوره های کلام زنده فقط تا یک روز قبل از شروع دوره امکان پذیر می باشد.

registeration general inform