برنامه مرداد ماه 96

 برگزاری دوره ها در مرداد ماه ۱۳۹۶

     

ایام هفته

تاریخ

تهران

شهرستان

یکشنبه

1/5

 

 

دوشنبه

2/5

 

 

سه شنبه

3/5

 

همایش دیدن 426  یزد

همایش دیدن 427  تبریز

چهارشنبه

4/5

 

همایش براکا 7 مشهد

همایش دیدن 426  یزد

همایش دیدن 427  تبریز

پنجشنبه

5/5

 

همایش براکا 7 مشهد

همایش دیدن 426  یزد

همایش دیدن 427  تبریز

جمعه

6/5

 

همایش براکا 7 مشهد

همایش دیدن 426  یزد

همایش دیدن 427  تبریز

شنبه

7/5

 

 

یکشنبه

8/5

 

 

دوشنبه

9/5

 

 

سه شنبه

10/5

 

همایش دیدن 428 بوشهر

همایش دیدن 429 کرمانشاه

چهارشنبه

11/5

 

همایش دیدن 428 بوشهر

همایش دیدن 429 کرمانشاه

پنجشنبه

12/5

 

همایش دیدن 428 بوشهر

همایش دیدن 429 کرمانشاه

جمعه

13/5

 

همایش دیدن 428 بوشهر

همایش دیدن 429 کرمانشاه

شنبه

14/5

 

 

یکشنبه

15/5

 

 

دوشنبه

16/5

 

 

سه شنبه

17/5

 

 

چهارشنبه

18/5

 

 

پنجشنبه

19/5

 

 

جمعه

20/5

 

 

شنبه

21/5

 

 

یکشنبه

22/5

 

 

دوشنبه

23/5

 

 

سه شنبه

24/5

 

همایش دیدن 430  شیراز

چهارشنبه

25/5

 

همایش دیدن 430  شیراز

پنجشنبه

26/5

 

همایش دیدن 430  شیراز

جمعه

27/5

 

همایش دیدن 430  شیراز

شنبه

28/5

 

 

یکشنبه

29/5

 

 

دوشنبه

30/5

 

 

سه شنبه

31/5

 

همایش دیدن 431 رشت

همایش دیدن 432 مشهد

 
                                                                                             

 لازم بذکر می باشد کلیه جلسات راهنمایی برای حضور در دوره دیدن با هماهنگی قبلی و همه روزه در دفتر مؤسسه صورت می پذیرد.

 

img telegram join2

 

ایام هفته

تاریخ

تهران

شهرستان

شنبه

1/1

 

 

یکشنبه

2/1

 

 

دوشنبه

3/1

تعطیلات

نوروز

سه شنبه

4/1

 

 

چهارشنبه

5/1

 

 

پنجشنبه

6/1

 

 

جمعه

7/1

 

 

شنبه

8/1

 

 

یکشنبه

9/1

 

 

دوشنبه

10/1

تعطیلات

نوروز

سه شنبه

11/1

 

 

چهارشنبه

12/1

 

 

پنجشنبه

13/1

 

 

جمعه

14/1

 

 

شنبه

15/1

 

 

یکشنبه

16/1

 

 

دوشنبه

17/1

تکمیلی نیم روز دانستن 50 تهران

 

سه شنبه

18/1

دیدن 358 مشهد

چهارشنبه

19/1

دیدن 358 مشهد

پنجشنبه

20/1

دیدن 3858 مشهد

جمعه

21/1

دیدن 358 مشهد

شنبه

22/1

برفراز زندگی 171 ( دیدن 357 تهران)

 

یکشنبه

23/1

سفر قهرمانی 1

 

دوشنبه

24/1

سفر قهرمانی 2

 

سه شنبه

25/1

 

 

چهارشنبه

26/1

 

 

پنجشنبه

27/1

 

 

جمعه

28/1

 

 

شنبه

29/1

شرینگ دیدن357 تهران

 

یکشنبه

30/1

سفر قهرمانی 1

تکمیلی اول دیدن358 مشهد

دوشنبه

31/1

سفر قهرمانی 2