دوره سفر قهرمانی


غمگين ترين انسانها كسانى اند كه نه قادر به یافتن راهشان هستند و نه با خويش صادق .
هر مرحله از زندگى يك سفر است . هر سفر خود-ویژه، و هر مسافر جوينده ی مسير تازه اى در زندگي است .
حمايت از خرد دوازده راهنماى اسطوره اى درونمان ، قوى شدن در برابر اژدهای موانع و مشكلات است و ياريمان مى كند تا به شيوه اى منحصر به فرد ، قهرمان زندگى خویش باشيم و هر روز جهان خود را از نو بيافرينيم . براى رسیدن به اين توانایی لازم است همزمان در گذشته و ابديت ريشه بدوانيم .