دوره برفراز زندگی

تقدير هركسي از پيش نوشته شده است اما هميشه مي توان انتخاب كرد كه چه كسي باشيم. باختن تقدير بازنده است و بردن تقدير برنده. به جاي تلاش براي بردن، يادبگيريم برنده بودن را انتخاب كنيم.

مي خواهم مرتب ورزش كنم، مي خواهم زبان ياد بگيرم، مي خواهم تاجر شوم، مي خواهم كسب و كار خصوصي داشته باشم، مي خواهم لاغر شوم، مي خواهم تنبلی را کنار بگذارم ، مي خواهم سيگار را ترك كنم، مي خواهم كتاب بنويسم، نقاش يا موسیقيدان شوم، مي خواهم درس خوان . . . مي خواهم ...

مي خواهم ورزشكار شوم ! از فردا آغاز مي كنم :

- از فردا هر روز ساعت هفت صبح بيدار مي شوم و يك ساعت ورزش مي كنم.
ساعت را روي هفت كوك مي كني و راس ساعت بيدار مي شي، با انرژي و انگيزه زياد ورزش را شروع و به جاي يك ساعت، يك ساعت و نيم ورزش مي كني. همه چيز آسان به نظر مي رسد. روز بعد هم همان ساعت بيدار مي شي و يك ساعت و ربع ورزش مي كني و چند روز بعد يك ساعت.
- "ايراد ندارد خيلي هم خوب است از اول هم قرار بود روزي يك ساعت ورزش كنم."

هفت صبح فردا ساعت به صدا در مي آيد، اما:" كمي خسته ام، ساعت هفت و ربع بيدار مي شوم و نيم ساعت ورزش مي كنم".

- "ايراد ندارد من تازه شروع كرده ام و بدنم عادت ندارد، نبايد فشار آورد فردا جبران مي كنم."

فردا تا دير وقت ميهماني هستی و بسيار دير می خوابی: " خوب ايراد ندارد يك روز كه هزار روز نمي شود، امروز را استراحت مي كنم و فردا جبران مي كنم."

اما فردا جمعه است و روز تعطيلي و استراحت:" عالي است! شنبه شروع مي كنم." ولي شنبه فراموش می کنی كه ساعت را كوك كنی! تا چند روز بعد هم كلا فراموش كرده ای كه قرار بود هر روز ورزش كنی!

آيا اين داستان آشنا است؟ اگر تصميم هاي مهم زندگي تان به چنین سرنوشتي دچار مي شوند، اراده ي خود را سرزنش نكنيد موضوع هيچ ربطي به قدرت اراده و پشتكار ندارد ! در همايش شگفت انگيز نيم روزه ي " برفراز زندگي " روند شكست هاي پي در پي شما به پيروزي تبديل خواهد شد.


اگر فكر مي كنيد براي تغيير كردن به اراده ي قوي تري احتياج داريد درحال رنج كشيدن براي رسيدن به موفقيت هستيد چراكه تنها كاربرد قدرت اراده تحمل بيشتر داشتن براي سختي هاست.
هيچ كس با بيگاري كشيدن به موفقيت نمي رسد، انسان هاي موفق از انجام كارهايي كه براي رسيدن به موفقيت لازم است لذت مي برند، اگر مسير موفقيت براي شما رنج آور است در تلاش براي رسيدن به هدفي هستيد كه به شما مربوط نيست.
پيش از هركاري بايد بياموزيد چگونه اين هدف را به خود مربوط كنيد آنگاه مسير از خود هدف لذت بخش تر خواهد بود.
اين لذت پيمايش مسير است كه بر سختي هاي راه غلبه مي كند نه قدرت اراده مثل وقتي كه به كوه مي رويد، اگر از كوه نوردي لذت ببريد تا قله ادامه مي دهيد شانس ديگري وجود ندارد.
(بخشی از سخنان كورش سليمي در کلاس آموزشی)در اين همايش فشرده، شما فقط هنر تغيير كردن را نخواهيد آموخت بلكه به يك متحول شونده تبديل خواهيد شد،یعنی به كسي كه هيچ فرصتي را براي بهبود يافتن از دست نمی دهد.
همچنين فرق ميان پول داشتن و پولدار بودن را درخواهيد يافت و راه تغيير سرنوشت مالي خود را كشف خواهید کرد.

اين همايش در ابتدا به عنوان يك دوره ي فوق تخصصي که باید پس از گذراندن همايش "ديدن" اجرا شود، طراحي شده بود اما به علت تاثير شگرفي كه بر توان و سطح يادگيري شرکت کنندگان مي گذارد، اكنون ترجيح براين است كه شما هنرجویان حتا پيش از شركت در همايش "ديدن" در اين دوره حضور یابید.
به صورت كلي توصيه مي كنيم جدا از هدف هموار كردن مسير موفقيت چنانچه قصد شركت در همايش يا دوره ي مهمي را داريد ( چه دراين مجموعه و چه خارج از آن ) ابتدا در اين همايش نيم روزه شركت كنيد، به وضوح درخواهيد يافت و اذعان خواهيد کرد كه ظرفيت فراگيري و تغيير در شما ده ها برابر شده است.