دوره آهنگ بودن

آیا جهان مکان دوستانه ای برای زندگی است؟


چه نوع ارتباطی با هستی برقرار کرده ایم؟


آیا زندگی به نفع ما عمل می کند یا علیه ما؟


منبع و علت تضادهای درونی ما چیست؟ و ...


"آهنگ بودن" تلاشی برای همگن کردن آگاهی، ذهن، عواطف و بدن است.

همگن شدن به این می ماند که مخلوط نامتوازنی از گندم و آب و نمک را به خمیر یکدست نان تبدیل کنیم. این تلاشی است برای شناور شدن در هستی و هم آهنگ شدن با آن. اگر دنیای تضادها نمی تواند به پایان برسد اما می تواند دوست داشتنی و قابل فهم شود. مفهوم شدن زندگی و تضادهای آن آغاز بودنی دیگرگونه است

نتیجه ی این تجربه، آغاز دوره ای طولانی از تغییر و تحول است که ارمغان هر روزه ی آن بودنی ساده تر و زیستنی صمیمانه تر است.

همه چیز ساده تر خواهد شد و زندگی صمیمانه تر. ساده تر خواهیم توانست که بخندیم و صمیمانه تر بگرییم.

همایش کارگاهی فوق تخصصی "آهنگ بودن" در سه روز کامل با فاصله ی یک هفته از هم برگزار می شود.

پیش نیاز این همایش، دوره ی تخصصی دیدن است.