• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

دکتر پیمان شاهیدفر - استاد دانشگاه

im dr peyman shahidfarبه این وسیله مراتب سپاس خود را از تلاش بی دریغ و زحمات ارزشمند و صادقانه ی مدیریت موسسه کلام زنده و به ویژه اساتید گرامی و بزرگوار آن، استاد کوروش سلیمی و استاد افسانه سلیمی، در زمینه ی پیشبرد اهداف آموزشی و ارتقای سطح آگاهی جامعه و خانواده ی بزرگ کلام زنده تقدیم می دارم.

از ایزد منان سربلندی و سعادت ، تداوم حضور و تآثیرات شگرف آن موسسه در راستای دستیابی به اهداف عالیه ی انسانی، ارتقای کیفیت زندگی ، تحولات فردی ، بهبود روابط اجتماعی و خانوادگی ، و نشاط و سلامتی یاران و همراهان آن مجموعه ی پر افتخار را خواهانم.

{KomentoDisable}