• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

هنرستان ماندگار صنعتی تهران

img lohe taghdir madrese sanati tehran thumbاستاد فرهیخته ، معلم عشق سرکار خانم افسانه سلیمی

حضور مسئولانه و همکاری بی شائبه و ارزشمند حضرتعالی و مؤسسه کاربردی پژوهشی کلام زنده را با هنرستان ماندگار صنعتی تهران در راستای آموزش مهارت های زندگی و ارتقاء دانش فرزند پروری ارج نهاده و امید آن داریم با نشر آگاهی و جریان عشق الهی در فضای اثرگذار خانه و مدرسه ، دنیای بهتری را برای زندگی امروز و فردای خویش و فرزندانمان ساخته باشم.

 img lohe taghdir madrese sanati tehran

 {KomentoDisable}