چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

هنرستان ماندگار صنعتی تهران

img lohe taghdir madrese sanati tehran thumbاستاد فرهیخته ، معلم عشق سرکار خانم افسانه سلیمی

حضور مسئولانه و همکاری بی شائبه و ارزشمند حضرتعالی و مؤسسه کاربردی پژوهشی کلام زنده را با هنرستان ماندگار صنعتی تهران در راستای آموزش مهارت های زندگی و ارتقاء دانش فرزند پروری ارج نهاده و امید آن داریم با نشر آگاهی و جریان عشق الهی در فضای اثرگذار خانه و مدرسه ، دنیای بهتری را برای زندگی امروز و فردای خویش و فرزندانمان ساخته باشم.

 img lohe taghdir madrese sanati tehran

 {KomentoDisable}