چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

مهدی اسماعیلی(مدیر هنرستان ماندگار صنعتی تهران)

img general2 didgahاستادزندگی سرکار خانم افسانه سلیمی 

بی اغراق دغدغه اصلی وبنیادین انسان در عصرکنونی وبرای نسل حاضر؛باز تعریف ارتباط موثر ورفتار متقابل بایکدیگر وشناخت بهتر فضای تعامل وگفتگوی باهم است.

وگام نخست در این مسیر شناخت خویشتن خویش؛یاخودخود در میان انبوه آشفته ذهنیت های پیرامونی است.آموزشهای کاربردی وحضور بی دریغ؛صمیمانه وبدون چشمداشت حضرتعالی در فضای آموزش وتربیت فرزندان این مرز وبوم چراغ راهی است برای طی سهل تر وسریع تر مسیری است که پیش رو داریم بدنوسیله مراتب امتنان ؛تقدیر وسپاس خویش را به جهت اجرای دلنشین وسودمند همایش های جمعی وگروهی والدین هنرجویان درنخستین هنرستان کشور بابیش از یکصد سال سابقه تعلیم وتربیت؛ حضورتان اعلام  واستمرار این جریان عشق الهی را آرزومندم.

{KomentoDisable}