• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

سمیه حقیقی

استاد عزیزم

امیر منصور جان

در دوره برفراز زندگی اولین بار شما رو دیدم و بعد دوره دانستن و دوستی و کلام تاثیر گذارو دلنشینتون زندگیم و تغییر داد و همچنان این اثرگذاری ادامه داره

دوستتون دارم و خوشحالم از بودنتان و سپاسگذار همه زحماتتون.و سپاس که عشق و دوستی و جاری میکنید.