چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

سمیه حقیقی

استاد عزیزم

امیر منصور جان

در دوره برفراز زندگی اولین بار شما رو دیدم و بعد دوره دانستن و دوستی و کلام تاثیر گذارو دلنشینتون زندگیم و تغییر داد و همچنان این اثرگذاری ادامه داره

دوستتون دارم و خوشحالم از بودنتان و سپاسگذار همه زحماتتون.و سپاس که عشق و دوستی و جاری میکنید.