• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

محمدرضا نوری نژاد

آسمان شهر من آبی است

سلام بر همه همراهان و دوستان. الآن آنقدر شوق دارم که نمیدونم چی کار کنم.

فقط میدونم تمرینها بود که از یه محمد رضای ترسو که از بریدن دست خودش هم حالش بد میشد, یه محمد رضا ساخت که جلو رفت و کمک کرد که دوست و همشهریش که تشنج کرده بود و از دهان و بینیش خون بیرون میزد و برای زندگی دست و پا میزد کمک کنه که به زندگی برگرده.

تک تک لحظه هاتون سرشار از عشق و برکت الهی