• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

محسن

من سرمایه گذار و بیزنس من بسیار موفقی هستم. تاکنون سرمایه گذاری های طلایی زیادی را انجام داده ام، اما بدون هیچ تردیدی این بهترین، بهترین و بهترین سرمایه گذاری تمام عمرم بود. هم بخاطر اثراتی که بر زندگی شخصی ام داشت و هم بخاطر اثرات جالبی که بر دنیای کار و درآمدم داشت.