چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

گلاره

ذهن من درگیر سیلی از سئوالات بدون جواب بود... چرا من؟ چرا این اتفاق برای من افتاد؟ آیا زندگی ارزش زیستن داره؟ در اوج این درگیریها بودم که با این مجموعه آشنا شدم و نور انداختن به آگاهی را یاد گرفتم که تمام شادیها غمها لذتها ودردها هر کدام به نوبه خویش به من کمک می کنند که تکامل روحی خودم را به آسانی انجام داده و به رشد بیشتری نایل آیم.