• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

حامد

مدت زیادی از دوره دیدن و کپسولاش گذشت؛

زندگی اون روی سیاهشو به من نشون داد و من فهمیدم که اگر بر خلاف قواعد بازی بازی کنم زندگی پوستمو  می کنه.این مدت لازم بود تا من دانش دوره رو از حد حرفهای قشنگ تا بازی های زندگی برای خودم ارتقا بدم و باور کنم.

 الان ذره ای کوچکم که تشنه آموختنم.  از شما به خاطر اینکه عاشقانه هر آنچه بلد بودید رو با ما سهیم شدید ممنونم. از شما به خاطر اینگونه بودن ممنونم