چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

سلطانی فر

نمی دانم چه بود

با ترکیب استادانه ای از فلسفه و روانشانسی، آموزش های ورنر و دوره های فروم با نبوغ ناب ایرانی معجونی متحول کننده از علم روز دنیا با خرد کهن شرق ساخته اید که بیشک نظیر و مانندی ندارد.

هرچه بود شاهکار بود. دستتنان را می فشارم و کلاه از سر بر می دارم. 

خوشحالم که در فرصت کوتاهی که در ایران داشتم از این امکان بهره بردم مطئمن هستم که دربازگشت حرف های تازه ی بسیاری با دانشجویانم خواهم داشت.

دکتر سطلانی فر