• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

ندا

سلام

الان بعد از گذشت سال ها می فهمم که خدا چقدر دوستم داشته و چقدر براش عزیز بودم که شما رو در مسیر زندگیم قرار داد. دوستون دارم تا وقتی زنده هستم. من خیلی به شما مدیونم.