• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

هلن

سلام. یادمه چند سال پیش یه روز به خدا گفتم : خدایا تا کی زندگیم تکراری باشه یعنی واقعا زندگی یعنی همین ؟! خدای مهربون صدامو شنید و تجربه ی کلام زنده رو بهم هدیه کرد و بهم نشون داد که آره درست فکر کرده بودم زندگی فقط این نیست ، من داشتم عمرم رو با روزمرگی هدر می دادم . یک زندگی که بهم هدیه شده بود رو با آموزشهای بی نظیر نجات دادم. زندگی خودم رو