• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

ژاله

از آرامشی که الان دارم خیلی لذت می برم چون سالها با اضطراب زندگی کردن خیلی سخته و هر لحظه به خاطر این آرامش از کلام زنده تا همیشه ممنون و سپاسگزارم.