• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

ابراهیم

سلام ودورود

 کاش می دانستید که دوره ی شما باعث شد که زندگی من چنان متحول بشه که راه زندگیم رو عوض کنم و در مسیر درست قرار بگیرم ون به بیراهه زده بودم. از خداوند بهترینهارا برایتان آرزومندم. با تمام وجودم  سپاسگزارم