• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
چهار روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

آنچه درباره ما می گویند ...

سهیل

سپاس پروردگاری که ما را بدرستی هدایت میکند فکر کنم من در یکی از بدترین شرایط زندگی با کلام زنده آشنا شدم و در دوره دیدن شرکت کردم که این دوره بصورت غیر قابل تصوری در من تغییرات عمده ایجاد کرد و دیدم را به زندگی تغییر داد، توانستم توکل را لمس کنم و منشاء خیر و برکت و شادی برایم شد و به قول همسر مهربانم دروازه بهشت زندگیم بود.

 سلامتی، برکت، آرامش و شادی از پروردگار مهربان آرزومندم. استاید مهربان و عزیز در لحظه لحظه زندگی برای شما سلامتی، آرامش، برکت و شادی را از پروردگار خواستارم که شما منشاء آن برای همه هستید سپاس شاد باشید