چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

امیر منصور

بزرگی میگفت : در زندگی نقاط عطفی وجود دارد که مسیر زندگی را کاملا در جهت مثبت تغییر میدهد و افق های جدیدی را در مسیر زندگی پیش رویت میگشاید ، به جرات میتوانم بگویم که آشنائی من با موسسه کلام زنده و آموزشهای هستی شناسی بزرکترین نقطه عطف زندگی من بوده و تجربیات بسیار ارزشمندی را برایم به ارمغان آورده که تا پایان عمرم سپاسگزار اساتید بزرگوار این موسسه خواهم بود.