چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

کسری

سلام از دوره شما چیز زیادی یادم نیست ، خیلی وقت پیش بود . . . اما زندگی من متحول شد ، نرم شد و نرم موند. تا قبل از دوره ها به دنبال چیزی و کسی بودم و بعد از اون درک کردم که اون جا همین جاست و اون لحظه الان و اون کس ... دور نیست . ممنونم از بودنتون  . ممنونم از اونی که بهش می گیم خدا .   (کسری)