• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

کسری

سلام از دوره شما چیز زیادی یادم نیست ، خیلی وقت پیش بود . . . اما زندگی من متحول شد ، نرم شد و نرم موند. تا قبل از دوره ها به دنبال چیزی و کسی بودم و بعد از اون درک کردم که اون جا همین جاست و اون لحظه الان و اون کس ... دور نیست . ممنونم از بودنتون  . ممنونم از اونی که بهش می گیم خدا .   (کسری)