چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

کوثر

من فقط 15 سالم بود خیلی ناامید و افسرده بودم. ولی همیشه یه حسی بهم میگفت نترس خدا بالاخره یه راهی رو جلو پات میذاره. خدای عزیز تکنیک رو به من داد و من هرروز خدا رو بخاطر این لطف بزرگش شکر میکنم و از به خاطر این همه عشق و سخاوت ممنونم.

عشق برای شما