• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

کوثر

من فقط 15 سالم بود خیلی ناامید و افسرده بودم. ولی همیشه یه حسی بهم میگفت نترس خدا بالاخره یه راهی رو جلو پات میذاره. خدای عزیز تکنیک رو به من داد و من هرروز خدا رو بخاطر این لطف بزرگش شکر میکنم و از به خاطر این همه عشق و سخاوت ممنونم.

عشق برای شما