چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

پیام

چشم ها را شستیم، جور دیگر دیدیم...... هرکه دیدیم عاشق هر چه بود اندر دل پر از دانایی لحظه های شیدایی دل ما رویایی سرمان سودایی جاودان باد هر دم آن عشق و شیدایی همین