• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

حامد

دوره دیدن یعنی تولدی دوباره، تولدی که همراه با آگاهی از دنیای اطرافمونه، بدست آوردن دیدی جدید و نو توام با تعهد آدم یه خودش، رفتارش و دیگران که به جرات میتونم بگم بندرت توی زندگی و روزمرگی که ما آدما توش گرفتار هستیم میشه بدستش آورد، کلام زنده کلید اون آرامش گم شده ایه که همه آدما تمام عمرشون دنبالشن و خیلی وقتا بهش نمیرسن یا توهمه داشتنشو دارن.