چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

آزیتا

کلام زنده تولدی بسیار زیبا و بیاد ماندنی بود. بعد از این تولد دنیا و زندگی جدیدی را آغاز کردم. در این دوران، تفاوتهای بین خود، ذهن و احساسم را دیدم. شناختم و دیدم من کیستم و ذهن و احساسم چیست. با این تولد جاودان بود که تجربیاتی را دیدم و دنیای زبیایی را با تمام پستی و ناهمواری دیدم. اساتید عزیزم این نور حقیقی را به من نشان دادند و در تمام مراحل کمکم می کنند که در دانستن این راز حقیقی، عمیق تر و عمیق تر شوم. آرزو دارم که همگی بتوانیم دیدگانمان را به این حقایق روشن کنیم . آزیتا