• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

مونا از تهران

در مدارس ما به ما همه علمی می آموزند به جز علم زندگی که شاید تنها علمی باشد که در سراسر زندگی بتوانیم از آن بهترین بهره را ببریم. حضور در کلاسها به من علم زندگی را آموخت و دید تازه ای نسبت به زندگی ام و اطرافیانم داد.آنچه که من در دوره های سه روزه این کلاسها به درک آن رسیدم را شاید پس از خواندن صدها کتاب و سالها تجربه می توانستم به گوشه ای از درک آن برسم.این کلاسها با زبانی بسیار ساده و موثر تعلیماتی که برای خوب زندگی کردن و رسیدن به صلح به آن نیاز داشتم را به من یاد داد.

شناخت بهتر من از خودم و دنیای اطرافم و قوانینی که هر روزه با آنها زندگی می کنم اما به آنها علمی ندارم، از اینجا شروع شد و همچنان ادامه دارد. آنچه که من در این کلاسها یاد گرفتم جریان جاری عشق بود و صدها و صدها نکته دیگر که در کمتر جایی می توان یافت. آرزوی من همه گیر شدن این آموزشها در سراسر دنیاست.

با تشکر از اساتید