چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

مهیار نجفی

نمیتونم با کلمات توصیف کنم اما متشکرم از همتون متشکرم از  استاد افسانه عزیز، زیباترین چیز ها را دیدم و لمسشون کردم .دوستتون دارم متشکرم از همه شما

   {KomentoDisable}