• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

مهدیه

سلام. همچون نطفه اي در أسطوره ها در ماه منسوب به ميهماني خدا در رحم كلام زنده  بسته شدم، نه ماه به عدد تكامل جنين همراهت آموختم ، جان داد و گرفتم.

و در زايشي از جنس تكنيك آفرينشت متولد شدم در سفر قهرماني از شيره ي جانت روحم را تغذيه كردي ، خردم را پرورش دادي، دستهاي ترسم را گرفتي و راه خدا رفتنم دادي گام به گام،،،، در عاشقي در كشتي ديدنم نشاندي ،،،،،،،،، و با درك عميق و مداواي جراحت هاي ذهني ام درمانم كردي، خلق شدم از دل تمام دردها و بيماري ها ،،،، خدا گونه گي ات ، در تمام مسير ميدرخشيد ،،،،،، و مرا پيوند دادي با درك لحظه به لحظه بودنم و آنچه آگاهي من نياز دارد براي رسيدن به خدا و آنچه آگاهي من اكنون ميگيرد،،،،، ثروتي و گنجي عظيم در برابرم پرده برداري كردي تا بدانم نياز آگاهي من براي سفرش به تعالي و خود اصلي اش چيست،،،، 

مدتهاست كه در انديشه ي سپاس از تو ام نتوانستم برابر خلقت و زايشت هديه اي تهيه كنم در خور مقام. فقط بدان بيداري ضمير الهي و تقدس انچه درونم نطفه بسته تا زمان زايشش به إندازه عشقي است كه با خدا داري. 

{KomentoDisable}