چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

منیژه شکیبی-دیدن 221

منیژه شکیبی-دیدن 221

تجربه کلام زنده دوره دیدن, تجربه زیبای پیدا کردن خویشتن رسیدن به ارامش و اشتی با خویش و پیرامونم بود.

یاد گرفتم که عشق به خویشتن و به دیگران را و تجربه برفراز زندگی کلیدهای پایه موفقیت را برایم داشت.

سپاس

{KomentoDisable}